INFORMACIJA APIE GPM PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

MetaiSurinkta
(Eur)
Panaudota (Eur)Likutis metų
pabaigoje
(Eur)
2023
(už 2022 m.)
9877,57 2353,15
(mokyklos erdvių remontas; sensorių (el. cigarečių kontrolė) pirkimas)
10763,79
2022
(už 2021 m.)
3687,788921,83
(mokyklos erdvių remontas; prisidėta prie projektų)
3239,37
2021
(už 2020 m.)
3400,012441,75
(mokyklos erdvių remontas)
8473,42
2020
(už 2019 m.)
3046,91 1653,59
(sporto projekto rėmimas, mokyklos erdvių remontas)
7515,16
2019
(už 2018 m.)
3492,25 256,00
(gabių mokinių ugdymas, šokių kolektyvo kelionė į konkursą)
1284,16
(ekranas aktų salėje)
6121,84
2018
(už 2017 m.)
2324,26 277,62
(erdvių prie valgyklos remontas)
4169,75
2017
(už 2016 m.)
2123,111893,13
(aktų salės remontas)
2123,11

Dėkojame už paramą!