INFORMACIJA APIE GPM PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

MetaiSurinkta
(Eur)
Panaudota (Eur)Likutis metų
pabaigoje
(Eur)
2016
(už 2015 m.)
1752,70461,54
(I ir II aukšto fojė remontas)
1893,13
2017
(už 2016 m.)
2123,111893,13
(aktų salės remontas)
2123,11
2018
(už 2017 m.)
2324,26277,62
(erdvių prie valgyklos remontas)
4169,75
2019
(už 2018 m.)
3492,25256,00
(gabių mokinių ugdymas, šokių kolektyvo kelionė į konkursą)
1284,16
(ekranas aktų salėje)
6121,84
2020
(už 2019 m.)
3046,911288,89
(gabių mokinių ugdymas, mokyklos erdvių remontas)
7879,86

Dėkojame už paramą!