Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-30 įsakymu Nr. AD-1-1485 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, 2020 m. gruodžio 2–11 dienomis Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje 1–8 klasių mokinių ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu.

1–8 klasėse neformalusis ugdymas vyks nuotoliniu būdu.

Švietimo pagalba bus teikiama tik nuotoliniu būdu.

Informaciją dėl nemokamo maitinimo organizavimo (bus dalinami maisto daviniai) pateiksime individualiai.

Kilus klausimams dėl mokinių nuotolinio ugdymo kreiptis į pradinio ugdymo mokytojus, 5–8 klasių vadovus. Išsamesnė informacija apie nuotolinį mokymą bus pateikta el. dienyne ir progimnazijos svetainėje.

SVARBU ! Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje galioja įpareigojimas asmenims, vyresniems nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Rekomendacijos:

mokiniams

tėvams

Nuotolinio mokymo taisyklės