1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

2. Ugdymas pagal pradinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu nuo 2021-01-04 iki 2021-01-31.

3. Ugdymas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu  nuo 2021-01-06 iki 2021-01-31.

4. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

5. Švietimo pagalba teikiama tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje arba teikiama nuotoliniu būdu. Ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.