Į tradicinį Garbės dienos renginį 5–8 klasių mokiniai, jų tėveliai, mokytojai rinkosi birželio 21 d. Šventėje dalyvavęs rajono meras Valentinas Tamulis savo padėkomis pagerbė mokinius už puikius mokymosi rezultatus. Padėkas už labai gerus mokymosi rezultatus ir pasiekimus olimpiadose, konkursuose mokiniams įteikė progimnazijos direktorė Tereza Sotnik. Progimnazijos tėvų komiteto atstovai Skaistė Vekrikienė ir Vaidas Avižius pasveikinimo mokinius, padariusius didžiausią ugdymosi pažangą per mokslo metus. Visiems renginyje dalyvavusiems mokiniams įteiktos prasmingos atminimo dovanėlės. Progimnazijos direktorė, garbingi svečiai tardami sveikinimo žodžius pasidžiaugė reikšmingais progimnazijos laimėjimais ir linkėjo mokiniams savo pasiekimais garsinti mokyklą rajone ir šalyje.