Tradiciniai Garbės dienos renginiai – tai galimybė progimnazijai įvertinti mokslo metų sėkmes. Džiugu, kad baigiantis šiems nelengviems, nuotolinio ugdymo iššūkių pateikusiems mokslo metams padėkomis ir atminimo dovanėlėmis už mokslo pasiekimus, sėkmingą dalyvavimą olimpiadose, konkursuose apdovanotas nemažas būrys mokinių. Progimnazijos bendruomenė dėkinga Garbės dienos renginių rėmėjams:  UAB „Transport Linėja“, UAB „Daumantai LT“, UAB „Transporto vystymo grupė“, labdaros ir paramos fondui „Viltis – Vikonda“, Kėdainių r. savivaldybės tarybos narei Nijolei Naujokienei, Lietuvos Respublikos Seimo nariui Tomui Bičiūnui, įmonei „Flora“.