Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2142 įsakymų „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 9 priedu „Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu“, keičiasi izoliavimosi tvarka:

  • trumpėja izoliacijos terminas iki 10 d.,
  • nesiizoliuoja sutikę testuotis (tik esant COVID-19 susirgimui), pagal nustatytą algoritmą (pateikus rašytinį tėvų sutikimą),
  • testuotis ir izoliuotis nereikės asmenims, kurie persirgę COVID-19 liga arba pasiskiepiję (svarbu pateikti faktą įrodantį dokumentą). 

Daugiau informacijos rasite: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=15ba467b-3eac-4481-8601-6aa89e11e6b3