• 5–8 klasių mokiniai į progimnaziją įleidžiami tik su veido kaukėmis.
  • 1–4 klasių mokiniams leidžiama nedėvėti kaukių (tik rekomendacija).
  • Mokykliniame autobuse 18 klasių mokiniams yra kaukės privalomos.
  • Progimnazijoje galite pasinaudoti dezinfekciniu skysčiu (prie įėjimo, kabinetuose).
  • Laikykitės asmens higienos taisyklių (rankų, kosėjimo, čiaudėjimo higiena, sveikinimosi etiketas ir kt.), saugaus atstumo.
  • Progimnazijos darbuotojai ir mokiniai gali matuotis kūno temperatūrą pas budintį arba visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinete.
  • Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į progimnaziją įleidžiami laikantis visų prevencinių COVID-19 ligos priemonių. Būtina iš anksto suderinti susitikimo laiką su progimnazijos darbuotoju, kuris pasitiks prie centrinio įėjimo).
  • Draudžiama į progimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
  • Būkime sąmoningi ir nevykime į progimnaziją sirgdami.

Bendruomenei sveikatos saugojimo klausimais teikia visuomenės sveikatos priežiūros specialistė G. Adomavičienė tel. 8 614 97108 (nuo 8.00 val. iki 16.00 val.).

Naudingą informaciją apie COVID-19 galima rasti: http://nvsc.lrv.lt https://mokyklabecovid.lt