Kokios liaudies meno tradicijos puoselėjamos šiandien, ką kuria Kėdainių krašte gyvenantys tautodailininkai, kodėl tautodailės kūriniai vertinami ir saugomi – šiomis temomis buvo kalbama Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos organizuotoje konferencijoje „Kėdainių krašto tautodailė. Praeitis ir dabartis“. Renginyje dalyvavusiems rajono mokyklų 4–6 klasių mokiniams buvo įdomu ne tik pamatyti gimtojo krašto menininkų kūrinius, bet ir patiems pristatyti savo šeimoje saugomus ar artimoje aplinkoje esančius meno dirbinius. 

Nuotoliniu būdu vykusios konferencijos dalyvius pasveikino progimnazijos direktorė Tereza Sotnik. Kėdainių krašto dailės draugijos pirmininkė Albina Mackevičienė pristatė mūsų rajono tautodailininkų kūrybą. Veltos vilnos darbai, pintinių juostų kompozicijos, medinės skulptūros ir  virtuvės rakandai, vytelių dirbiniai, tapybos ir grafikos darbai, karpiniai – šiandienos kūrėjų meninė raiška žavėjo originalumu ir liaudies meno tradicijų tęstinumu.

Mokiniai pasakojo apie tautodailės kūrinius, kurie saugomi jų artimoje aplinkoje. Konferencijos dalyviams atmintyje išliks nedrąsūs, bet labai nuoširdūs vaikų pasakojimai ir parodyti rankdarbiai.  Močiutės megztos kojinytės, šildžiusios gimusios anūkės pėdutes, mugėje pirktas molinis švilpukas, dailūs mamos mezginiai, paties vaiko Arnetų namuose gaminti molio darbeliai, namuose saugomi moliniai indai, medinės klumpės… Mokiniai pristatė ne tik šeimoje vertinamus dirbinius, bet ir tautodailės kūrinius, puošiančius jiems artimą aplinką. Renginyje buvo pasakojama apie šią vasarą Liepų alėjos poilsiavietėje pastatytą tautodailininko Juliaus Urbanavičiaus skulptūrą „Undinėlė“, Labūnavos mokykloje saugomą kraičio skrynią, kurią pagamino šios mokyklos mokinys. Renginyje vaikai dalinosi mintimis, ką apie liaudies meno tradicijas sužinojo padedami savo mokytojų.

Nuotolinės konferencijos dalyvius siejo glaudus bendravimas ir geros emocijos. Mokiniai ir į klausimus atsakinėjo, ir mįsles minė, ir moliniu švilpuku pašvilpė. Apibendrindama renginį direktoriaus pavaduotoja Jolita Gaučienė pastebėjo, kad mokinių pranešimai buvo nuoširdūs, įdomūs ir informatyvūs. Konferencijos pabaigoje vaikams buvo įteiktos progimnazijos direktorės padėkos ir dovanėlės, perrištos tautine juostele – tuo renginio organizatoriai pasirūpino iš anksto. Konferencijos „Kėdainių krašto tautodailė. Dabartis ir praeitis“ organizatorės Juozo Paukštelio progimnazijos direktorė Tereza Sotnik, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Gaučienė, švietimo pagalbos specialistės Sigita Jusienė, Vitalija Minialgaitė, Gintė Grabauskienė džiaugiasi šio renginio sėkme ir dėkoja Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, Labūnavos pagrindinės mokyklos, Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos švietimo pagalbos specialistams, padėjusiems mokiniams pasiruošti renginiui. 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolita Mickienė