Vasario 21 d. progimnazijoje organizuota metodinė diena ,,Kvalifikacijos tobulinimo renginių įtaka profesiniam meistriškumui“, kurios tikslas ­­– pasidalinti kvalifikacijos tobulinimo renginių įtakos praktinei pedagogų veiklai ir ugdymo kokybei gerąja patirtimi.
Darbingą mokinių atostogų savaitę vainikavo vasario 22–23 d. organizuoti mokymai „Įtraukusis ugdymas integruotų veiklų ir pamokų metu“, kurių metu lektorius Vygandas Pikčiūnas progimnazijos pedagogus vedė savęs pažinimo ir stiprinimo link, dirbant įtraukiojo ugdymo sąlygomis. Tikimės, kad įgytos žinios kurs dar tvirtesnius bendruomenės tarpusavio ryšius, padės labiau suprasti vienas kitą, o tai įtakos dar geresnius kolektyvo darbo rezultatus.