Rekomenduojamos literatūros sąrašai:
1 klasei
2 klasei
3 klasei
4 klasei
5–8 klasėms.

Bibliotekos praeitis

Mokyklos biblioteka turtinga savo istorija. Tai viena seniausių mokyklų bibliotekų Kėdainių mieste. Pirmasis įrašas inventorinėje knygoje mini 1965-uosius metus. Biblioteka per savo gyvavimo laikotarpį išgyveno ne vieną reorganizaciją. Buvo Kėdainių 1-osios vidurinės mokyklos, Juozo Paukštelio vidurinės mokyklos ir Juozo Paukštelio gimnazijos biblioteka. Keitėsi mokyklos, keitėsi ir biblioteka.

Biblioteka šiandien

Šiandiena biblioteka yra prieinama kiekvienam norinčiam skaityti, bendrauti, tobulėti ir siekti žinių. Stengiamasi patenkinti visus skaitytojų poreikius – tai pagrindinis mokyklos bibliotekos tikslas. Knyga mūsų bibliotekoje mėgiama. Vaikai skatinami skaityti gerą, vertingą literatūrą. Sukauptas turtingas knygų fondas, kuriame sukomplektuota naujausia mokslinė, informacinė, pedagoginė bei programinė ir vaikų grožinė literatūra. Bibliotekos fondas nuolat papildomas naujomis knygomis, skirtomis namų skaitymui ir darbui vietoje. Kiekvieną dieną sulaukiama gausaus lankytojų būrio.

Mokyklos biblioteka aktyviai dalyvauja mokymo ir ugdymo procese rengiant mokinius ilgalaikiam savarankiškam mokymuisi, ugdant informacinį raštingumą, didinant mokinių mokymosi motyvaciją ir kuriant palankią mokymuisi aplinką. Kaupiamos ir kuriamos metodinės priemonės informacinių gebėjimų ugdymui, padedančios mokiniams geriau susirasti informaciją, ją analizuoti, sisteminti ir pateikti. Biblioteka tiesiogiai dalyvauja ugdyme komplektuojant vadovėlius, atitinkančius atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų ugdymo programų reikalavimus.

Biblioteka skinasi kelią į kompiuterizavimą. Aktyviai dalyvauja integralios, informacinės mokyklų bibliotekų sistemos MOBIS diegimo procese. Nuo 2008 metų kuriamas elektroninis bibliotekos katalogas, į kurį suvedami anksčiau gauti ir nauji dokumentai. Ši sistema leidžia automatizuoti visus bibliotekinius procesus, suteikia daugiau galimybių bibliotekininkui. Taip pat palengvina leidinių paiešką, leidžia mokiniui geriau planuoti savo mokymosi krūvį.

Bibliotekoje nuolat rengiamos knygų parodos, informaciniai stendai įvairia tematika. Vedamos ekskursijos-pamokėlės 1-ų, 2-ų, 5-ų klasių mokiniams, kurių metu supažindinama su bibliotekos taisyklėmis, knygų išdėstymo tvarka, vadovėlių saugojimo taisyklėmis. Glaudžiai bendradarbiaujama su mokytojais, rengiame bendrus renginius ir projektus, instaliacijas. Daug dėmesio skiriama vaikų skaitomumo klausimams.

Bibliotekoje dirba bibliotekininkė Danutė Valiaugienė