Direktorė Tereza Sotnik, matematikos mokytoja metodininkė

Tel. 8 685 64 288. El. paštas tereza.sotnik@paukstelis.lt

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:

Jolita Gaučienė, pradinių klasių mokytoja

El. paštas jolita.gauciene@paukstelis.lt

Jūratė Kavaliauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

El. paštas jurate.kavaliauskien@paukstelis.lt

Daina Volkevičienė, istorijos mokytoja metodininkė

El. paštas daina.volkeviciene@paukstelis.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams Arūnas Goštautas, el. paštas arunas.gostautas@paukstelis.lt

Vyriausioji buhalterė Rita Strumilienė, el. paštas buhalterija@paukstelis.lt