Vaiko gerovės komisija

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijai labai svarbu, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, nes nuo to didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Vaiko problemos mokykloje pirmiausia aptariamos su klasės vadovu, ugdančiu mokytoju arba socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija, progimnazijos direktorius.

Vaiko gerovės komisijos nariai

Komisijos pirmininkė – J. Gaučienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė –
Nariai:
E. Kalčinskienė socialinė pedagogė
J. Balandienė socialinė pedagogė
G. Grabauskienė – specialioji pedagogė
V. Minialgaitė – specialioji pedagogė
S. Jusienė – logopedė
A. Gailiūnienė psichologė
G. Juškienė – pradinio ugdymo mokytoja
D. Ribikauskienė istorijos mokytoja
G. Adomavičienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą progimnazijoje
Tėvų atstovas

Vaiko gerovės komisijos veiklos principai ir funkcijos

2024 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Direktorė T. Sotnik grupės koordinatorė, konsultantė
Mokytoja metodininkė D. Volkevičienė grupės vadovė
Mokytoja metodininkė E. Kirsienė narė
Mokytoja metodininkė Ž. Čivilienė narė
Psichologė A. Gailiūnienė narė
Vyresnioji mokytoja I. Milašiūtė – narė