Vaiko gerovės komisija

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijai labai svarbu, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, nes nuo to didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Vaiko problemos mokykloje pirmiausia aptariamos su klasės vadovu, ugdančiu mokytoju arba socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija, progimnazijos direktorius.

Vaiko gerovės komisijos nariai

Komisijos pirmininkė – J. Gaučienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė – J. Mickienė, lietuvių kalbos mokytoja
Nariai:
E. Kalčinskienė – socialinė pedagogė
G. Grabauskienė – specialioji pedagogė
V. Minialgaitė – specialioji pedagogė
S. Jusienė – logopedė
G. Juškienė – pradinio ugdymo mokytoja
E. Zabutkienė – lietuvių kalbos mokytoja
G. Šulcaitė – visuomenės sveikatos specialistė
Tėvų atstovas

Vaiko gerovės komisijos veiklos principai ir funkcijos

2021 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Direktorė Tereza Sotnik – grupės koordinatorė, konsultantė
Mokytoja metodininkė Daina Volkevičienė – grupės vadovė
Mokytoja metodininkė Eglė Kirsienė – narė
Mokytoja metodininkė Jolita Mickienė – narė
Vyresnioji mokytoja Ramunė Mikštienė – narė