Už korupcijos prevenciją progimnazijoje atsakinga duomenų bazių administratorė Asta Lukošienė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus 17 straipsnio 5 dalimi, sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Apie įtariamus korupcijos atvejus galite pranešti telefonu +370 347 60 533 arba el. paštu info@paukstelis.lt