Vizija

Šiuolaikiška ugdymo įstaiga – atvira kaitai, susitelkusi ir nuolat besimokanti bendruomenė.

Misija

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos ir jos skyrių paskirtis – glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, tėvams, mokiniams ir visuomenei, ugdyti dorą, išsilavinusią, kūrybišką, socialiai aktyvią bei atsakingą asmenybę, jos galias ir pasirengimą gyventi sparčiai besikeičiančioje ir modernėjančioje visuomenėje; užtikrinti progimnazijos bendruomenės narių emocinį, psichologinį, fizinį saugumą.

Vertybės

Bendrystė. Profesionalumas. Lankstumas. Tolerancija.