MOKYTOJO PADĖJĖJAS padeda ribotų galimybių mokiniams, turintiems labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje.

Mokytojo padėjėjos H. Vaškelienės darbo grafikas

Mokytojo padėjėjos A. Kabečiūtės darbo grafikas

Mokytojo padėjėjos V. Urbšienės darbo grafikas