MOKYTOJO PADĖJĖJAS padeda ribotų galimybių mokiniams, turintiems labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje.