Neformaliojo švietimo II pusmečio tvarkaraštis

Neformaliojo ugdymo programos

JP DANCE JUNIOR ir JP DANCE (1–4, 5–8 klasėms)
Vadovė I. Medelinskienė
Šokis – tai kūno kalba, ko negalima pasakyti žodžiais išreiškiama judesiais per šokį ir muziką.
Mokykloje veikia šokio būrelis „JP DANCE JUNIOR“, skirtas 1–2 kl., 3–4  kl. mokiniams ir  „JP DANCE“, skirtas 5–6 kl., 7–8 kl. mokiniams. Gausus būrys mažųjų ir vyresniųjų klasių šokėjų noriai mokosi masinių šokių ir įvairių šokio kompozicijų, puikiai improvizuoja, mokosi šokti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti porose. Vaikai mokosi saviraiškos, per kurią atskleidžiami jų gebėjimai. Šokant ugdomas pasitikėjimas, drąsa, tolerancija, kultūra.

DAINAVIMO STUDIJA (5–6, 7–8 klasėms)
Vadovė N. Prascevičienė
Mokiniai  mokysis teisingai formuoti garsą, jausti atliekamos muzikos ritmą bei charakterį, sieks tikslios intonacijos, aiškaus, taisyklingo ir išraiškingo žodžių tarimo, ugdysis ansambliškumo įgūdžius, lavins muzikinę klausą ir atmintį, vystys balso ir kvėpavimo techniką,  mokysis taisyklingos laikysenos bei elgesio scenoje įgūdžių, tobulins kalbą, pastabumą, dėmesį, atmintį, patirs teigiamų emocijų. Dalyvausime mokyklos bei Kėdainių miesto renginiuose.

SPALVINUKAI (1–2 klasėms)
Vadovė Ž. Čivilienė
Būrelis „Spalvinukai“ – tai mažo takelio, padėsiančio formuotis kūrybiškai asmenybei, pradžia. Užsiėmimuose mokiniai atlieka įdomias tapybos, grafikos bei mišrių technikų užduotis, rengia parodas klasėje bei dalyvauja konkursuose. Kurdami vaikai mokosi drąsiai žvelgti į juos supantį pasaulį ir atspindėti jį įvairiomis dailės raiškos priemonėmis.

POPIERIAUS PLASTIKA (3–4 klasėms)
Vadovė E. Skiparienė
Šiame būrelyje mokiniai ne tik į domiai praleis laiką, bet ir kurs originalias dovanėles sau, šeimos nariams, draugams, dekoruos atvirukus, kalėdinius papuošalus, lankstys gėles, gyvūnėlius iš paprasto ir gofruoto popieriaus, taip pat būrelio metu išbandys ne tik origami, bet ir kvilingo technikas.

MENO LABORATORIJA (1–2 klasėms)
Vadovė B. Svetickienė
Būrelio užsiėmimuose vaikai mokosi piešti, derinti spalvas, išbandydami įvairias technikas ir  priemones, domisi menininkų sukurtais darbais. Mokinių kūriniais puošiamos mokyklos erdvės, daug darbų iškeliauja į tarptautinius ir respublikinius konkursus. Emocijos, kai vaikų kūryba pastebima ir įvertinama, skatina mažuosius kūrėjus ieškoti vis įdomesnių raiškos priemonių.

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖLĖS (3–4 klasėms)
Vadovė V. Baltrūnienė
Būrelis skirtas ugdyti mokinių kūrybiškumą, estetinį ir meninį suvokimą bei supažindinti su garsiais menininkais, jų darbais. Užsiėmimuose mokiniai mokosi kurti grožį savo rankomis: taikydami piešimo, tapybos, popieriaus plastikos, keramikos technikas, vaikai gamina apyrankes, raktų pakabukus, magnetukus, margina akmenukus, kuria kitokius rankdarbius. Kūrybos procesas lavina vaizduotę, ugdo darbštumą, kruopštumą, skatina pasitikėjimą savimi. Mokinių kūrybiniai darbai eksponuojami progimnazijos bibliotekoje, Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje,  dalyvauja įvairiuose rajoniniuose bei respublikiniuose konkursuose.

KŪRYBINĖS SKAITYMO IR RAŠYMO DIRBTUVĖS (3–4 klasėms)
Vadovė G. Juškienė
Dalyvaudami būrelio veiklose mokiniai mokosi žodžiu ir raštu reikšti savo nuomonę, ją pagrįsti, nuosekliai atpasakoti girdėtą tekstą, daryti išvadas, apibendrinimus, kurti nuoseklų, rišlų sakytinį ir rašytinį pasakojimą. Skaitydami įvairius tekstus: pasakas, pasakojimus, receptus, instrukcijas ir kt. – mokiniai taiko skirtingas teksto skaitymo strategijas, lavina teksto suvokimo įgūdžius. Skaitymo ir rašymo veiklos integruojamos su daile: vaikai iliustruoja tekstą arba pagal iliustracijas kuria tekstą. 

KREPŠINIS (1–4 klasėms)
Vadovas V. Simonavičius
Būrelį lankantys mokiniai skatinami aktyviai sportuoti, pažinti sportinių žaidimų taisykles, planuoti savo fizinį aktyvumą ir tikslingai jį įgyvendinti. Būrelio užsiėmimuose ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai, mokoma bendradarbiauti grupėje siekiant bendro tikslo.

TINKLINIS (3–4, 7–8 klasėms)
Vadovas V. Simonavičius
Būrelio metu mokiniai pradedami mokyti tinklinio žaidimo pradmenų, mokinami taisyklingo kamuolio laikymo, perdavimo, mušinėjimo. Norint taisyklingai mokėti žaisti tinklinį reikia turėti ne tik teorinių, tačiau ir praktinių žinių. Atėjus šiltajam sezonui mokiniai lauke mokomi pliažo tinklinio.

BITĖ RITĖ (3–4 klasėms)
Vadovė J. Sagatytė
Būrelio užsiėmimuose ugdomos mokinių gamtamokslinės kompetencijos, eksperimentinio, tiriamojo darbo įgūdžiai. Vaikai mokomi pažinti Lietuvos gyvūnijos ir augmenijos pasaulį, skatinami atsakingai elgtis gamtoje, ugdosi sąmoningą požiūrį į juos supančią aplinką.

TYRINĖJU IR KURIU (1–2 klasėms)
Vadovė K. Martusevičienė
Būrelio užsiėmimuose mokiniai gilina žinias apie supančią aplinką, stebi gamtoje ir gyvenime vykstančius reiškinius, geriau susipažįsta su gamtos mokslais, tiriamąja veikla. Atlikdami įdomius eksperimentus, atskleidžia įvairius gamtos dėsnius, aiškinasi, kodėl taip nutinka.

GAMTOS RATAS (1–2 klasėms)
Vadovė R. Kareivienė
Psichologai tvirtina, kad teisingas gamtos suvokimas padeda mažam vaikui suprasti, kad jis yra milžiniško pasaulio dalis. Sąlytis su gamta suteikia ne tik sveikatos ir žvalumo, bet ir padeda lavinti vaiko vaizduotę, smalsumą, pastabumą ir ilgam užkrečia noru stebėti gyvąją gamtą ir saugoti ją. Būrelį lankantys mokiniai gamtą pažįsta vykdydami gamtosauginius projektus „Jie jau sugrįžta“, „Pirmieji pavasario žiedai“, „ Kas auga močiutės darželyje?“, dalyvaudami akcijose, šviečiamojoje programoje „Gyvulininkystė ir aš“, stebėdami gamtą.

GAMTOS KRAITĖ (3–4 klasėms)
Vadovė A. Kavaliauskienė
Būrelio užsiėmimuose ugdomos mokinių socialinė, pažinimo, gamtamokslinė kompetencijos, aukštesni mąstymo gebėjimai. Per veiklas mokiniai skatinami kuo daugiau sužinoti apie įspūdingą ir paslaptingą gamtos pasaulį – augalus, gyvūnus, medžiagas ir jų savybes. Vaikai raginami stebėti gamtos reiškinius, pvz.: pirmąją šalną, pirmąsias pavasario gėles, pirmuosius paukštelius ir kt.  Atliekant darbelius iš gamtinės medžiagos, ugdomas mokinių kūrybiškumas.

ROBOTIKA (1–4 klasėms)
Vadovas L. Vilčinskas
Būrelyje vaikai ne tik konstruoja pagal duotas instrukcijas, bet ir improvizuoja, taip sukurdami unikalius kūrinius. Taip pat patys juos programuoja, rengia draugiškas varžybas. Mokiniai būrelio užsiėmimuose mokosi dirbti su programavimo įrankiu „Scratch“, juo naudodamiesi sukuria savo žaidimėlius, pasakojimus ar šiaip realizuoja savo sumanymus.

DAILĖS STUDIJA (5–8 klasėms)
Vadovė J. Issa
Būrelį lankantys mokiniai ne tik išmoksta piešti, tapyti, bet ir prisideda kuriant jaukią progimnazijos aplinką, pakilią nuotaiką švenčių metu. Freskos, paveikslai, kalėdinės dekoracijos, progimnazijos erdvių puošyba valstybinėms šventėms – tai būrelio „Dailės studija” indėlis kuriant, puoselėjant mokyklos erdves.

TINKLINIS (5–6 klasėms)
Vadovas R. Kaladė
Būrelį lankantiems mokiniams skiepijama meilė sportui, poreikis aktyviai leisti laisvalaikį. Būrelio metu mokiniai mokinami taisyklingo kamuolio laikymo, perdavimo, mušinėjimo. Užsiėmimuose teikiama žinių apie fizinio ugdymo reikšmę žmogaus gyvenime, sveiką gyvenimo būdą.

SPORTINIAI ŽAIDIMAI (7–8 klasėms)
Vadovas R. Kaladė
Būrelyje mokiniai skatinami reguliariai sportuoti, užsiimti fizine veikla, rūpintis taisyklinga savo laikysena, eisena. Mokiniai motyvuojami siekti gerų sportinių rezultatų, kelti savo sportinį meistriškumą. Formuojamas pozityvus požiūris į fizinio aktyvumo reikšmę žmogaus gyvenime.

JAUNIEJI SKAUTAI (5–8 klasėms)
Vadovas V. Simonavičius
Būrelyje mokiniai susipažins su „skautišku“ gyvenimu, jų priesakais, ugdysis pilietiškumo, socialines-emocines kompetencijas. Veiklų metu skatinsime kurti, laisvai mąstyti ir augti visapusiškai asmenybei (būti pilietiškais, visuomeniškais, atsakingais). Mokysimės kaip suteikti pirmąją pagalbą, užkurti laužą, kaip gamtoje pasigaminti maisto.

FITODIZAINAS (5–8 klasėms)
Vadovė L. Pabrinkienė
Užsiėmimuose mokiniai susipažins su netradicine floristika, pagrindiniais komponavimo elementais, puokščių komponavimu ir jų pritaikymu praktikoje. Mokiniai mokysis gaminti indus iš gipsinio binto, puošti juos modelino detalėmis, gamins darbelius iš akmenukų, džiovintų augalų. Mokiniai išmoks rūšiuoti, džiovinti, paruošti floristinę medžiagą, išmoks panaudoti spaustą, džiovintą floristinę medžiagą darbeliams. Gamins floristinius darbelius, kompozicijas, paveikslus iš įvairių gamtoje esančių ir sudžiovintų augalų. Išmoks panaudoti raitytas šakas aplinkos dekorui.