2021 metų veiklos planas  

2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo planas 

2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

2018–2022 metų strateginis planas