Gamtosauginių mokyklų programa

Apie programą

Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE – Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) – tai 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija. Fondo istorijoje ypač svarbūs 2001 metai – Kopenhagoje įvykusios Generalinės Asamblėjos metu Fondo nare tapo Pietų Afrikos Respublika. Taip Fondo geografinis arealas peržengė Europos ribas ir iki tol Aplinkosauginio švietimo Fondu Europoje vadinta tarptautinė organizacija tapo Aplinkosauginiu švietimo fondu. 
Pagrindinis Fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas, XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalų ir neformalų švietimą. 
Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų. 
Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Programos Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Apdovanojimai:
Kiekvienais metais tarptautinis Aplinkosauginio švietimo fondas įgalioja nacionalinį programos koordinatorių apdovanoti mokyklas, sėkmingai dirbančias aplinkosaugos srityje ir atitinkančias Gamtosauginėms mokykloms keliamus reikalavimus, Žaliosiomis vėliavomis ir Gamtosauginės mokyklos pažymėjimais. Ar mokykla yra verta Žaliosios vėliavos apdovanojimo, sprendžia Nacionalinė taryba. 
Mokyklos gali būti apdovanotos:
Žaliąja vėliava ir tarptautiniu Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu. Suteikiama už mokyklos aktyvią gamtosauginę veiklą. Žalioji vėliava suteikiama tik vieneriems metams, todėl mokykla, gavusi šį tarptautinį apdovanojimą, turi tęsti savo pradėtą darbą norėdama ją gauti ir kitais metais.        

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija jau turi 6 Žaliąsias vėliavas ir tarptautinius Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatus.

2024 metų Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos gamtosauginių mokyklų programos veiksmų planas

Gamtosauginio komiteto sudėtį sudaro 2 administracijos atstovai, 5 mokytojų atstovai, 5 tėvų atstovai, 8 mokinių atstovai.

Gamtosauginis kodeksas