Projektas „Sportas mus vienija 2“

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 16 d. iki 2022 m. lapkričio 24 d. įgyvendinamas sporto rėmimo projektas „Sportas mus vienija 2“. Vykdant projektą progimnazijoje organizuojamos funkcinės treniruotės, sporto šventės, dviračių žygiai, rengiamos orientacinės, tinklinio, futbolo, kvadrato, salės riedulio, judriųjų estafečių varžybos. Į sportines veiklas aktyviai įtraukiant 1–4 ir 5–8 klasių mokinius, jų tėvus, mokytojus, progimnazijos bendruomenė skatinama gyventi sveikai ir fiziškai aktyviai. Projekto metu mokiniai supažindinami su sveikos mitybos principais, alkoholio ir tabako žala organizmui, skatinamas kiekvieno bendruomenės nario asmeninis tobulėjimas, formuojami komandinės veiklos įgūdžiai.
Projektą „Sportas mus vienija 2“ finansuoja valstybės Sporto rėmimo fondas, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Sportinei įrangai įsigyti numatytos lėšos sudaro 10810 Eur, iš jų 9729 Eur skirti Sporto rėmimo fondo, 1081 Eur (10 proc.) – progimnazijos.
Už sporto rėmimo projekto administravimą ir veiklų organizavimą atsakingas fizinio ugdymo mokytojas Vaidas Simonavičius.


Projektas „Sportas mus vienija“

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija įgyvendina sporto rėmimo projektą „Sportas mus vienija“, bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019 m. rugsėjo–2020 m. gegužės mėn. (dėl paskelbtos šalyje epidemiologinės situacijos dėl COVID-19 pratęstas). Projekto metu patenkinamas visų dalyvių – mokinių, jų tėvelių, mokytojų, senelių, neįgaliųjų – poreikis aktyviai judėti, daug sportuoti, išmokti naujų žaidimų, sustiprinti bendruomeniškumą, komandiškumą bei galimybė atsiskleisti kiekvieno dalyvio saviraiškai. Vaikai pagal amžiaus grupes įtraukiami į įvairias sportines veiklas: netradicines estafetes, tinklinio, futbolo, kvadrato, salės riedulio, orientacines, stalo teniso, krepšinio, smiginio varžybas. Tikimės, kad tėvų, mokytojų, senjorų, neįgaliųjų integracija sporto užsiėmimuose padės vaikams labiau pasitikėti savimi ir motyvuos juos gyvenime būti fiziškai aktyvius, sveikus, propaguojančius patinkančią sporto šaką ar šiaip aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą.

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą. 5-8 klasėms gamtos ir techninių mokslų priemonės taip pat jau gautos .

„Gerų švietimo rezultatų pasiekiančiose šalyse gamtos mokslų mokoma taikant praktinę tiriamąją veiklą – ji vis populiaresnė ir Lietuvos mokyklose. Vis daugiau dėmesio skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Gamtos mokslų pamokos persikelia ir į netradicines erdves: parką ar mokyklos kiemą“.

Daugiau informacijos apie projektą.

Projektas „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0095)

Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas siekiant mokinių pažangos“.

Projekto tikslas – diegti Radviliškio rajono mokyklose socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest „Laikas kartu“ programą, siekiant pagerinti ketvirtos klasės mokinių standartizuotų skaitymo testų rezultatus. Projekte dalyvauja septynios veiklą tobulinančios Radviliškio miesto ir rajono mokyklos: Alksniupių, Pociūnėlių ir Gražinos pagrindinės mokyklos, Baisogalos mokykla-darželis, Grinkiškio Jono Poderio ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos bei Vinco Kudirkos progimnazija. Projekto partnerė, konsultuojanti mokykla, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, kuri turi septynerių metų patirtį diegiant socialinio ir emocinio ugdymo programą.

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija tapo Visos dienos mokykla!

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekį užtikrinti lygias galimybes naudotis socialinėmis, sveikatos, kultūros ir švietimo paslaugomis visiems mokiniams, inicijavo Visos dienos mokyklos koncepcijos ir jos įgyvendinimo modelių kūrimą ir gegužės mėn. paskelbė švietimo įstaigų, kuriose nuo rugsėjo mėn. duris atvers Visos dienos mokyklos, atranką.

Visos dienos mokykloje pradinio ugdymo pakopos ir 5 klasių pageidaujantys mokiniai galės praleisti visą darbo dieną – vaikai mokysis, žais ir ilsėsis. Mokykloje, atsižvelgiant į vaiko poreikius, bus lanksčiai modeliuojamas ugdymo turinys: tikslingai derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, skiriama pakankamai laiko pagilinti mokinių žinias, teikiama individuali mokymosi pagalba. Visos dienos mokykloje bus organizuojamas maitinimas, užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus.

Visos dienos mokyklų modelio kūrimo projektų konkurse iš 102 mokyklų buvo atrinkta 40 ugdymo įstaigų. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija teikė paraišką dalyvauti šioje atrankoje. Šiandien galime pasidžiaugti sutelkto progimnazijos siekio tapti Visos dienos mokykla rezultatu – nuo rugsėjo mėn. progimnazija duris atvers kaip vienintelė Kėdainių rajone Visos dienos mokykla.

Džiaugiamės pradinių klasių tėvų pritarimu, mokytojų ir visos projekto paraiškos rengimo grupės atliktu darbu, bendruomenės pozityviu požiūriu į naujoves. Tikimės, kad visi kartu, sugebėsime atliepti tėvų lūkesčius ir įgyvendinti projekto veiklas, užtikrinant vaiko gerovę.