Rekomendacijos tėvams (globėjams, rūpintojams)  “Elektroninės patyčios”.
Sėkmingo bendravimo mokiniams patarimai.
Sėkmingo bendravimo su vaiku patarimai.

SOCIALINIS PEDAGOGAS – vaiko užtarėjas visose kritinėse situacijose, tarpininkas tarp vaiko, šeimos ir kitų specialistų, siekiant spręsti iškilusias problemas.

Socialinio pedagogo darbo tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas. Socialinis pedagogas atlieka socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, vietos bendruomene, vaiko teisių apsaugos institucijomis.

Pagrindinės funkcijos:

  • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
  • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos poreikį.
  • Informuoja mokinius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
  • Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo, pamokų lankomumo ir kt.).
  • Konsultuoja nemokamo maitinimo ir kitos socialinės pagalbos teikimo klausimais.
  • Rūpinasi mokinių pavėžėjimu.
  • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
  • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus.
  • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje ir už jos ribų.
  • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

Socialinė pedagogė Jolanta Balandienė (konsultuoja 1–4 klasių mokinius).

Tel. nr.: (8 347) 55731; el. paštas: jolanta.klimova@paukstelis.lt

Darbo laikas:

 PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
Priėmimo valandos7.30–8.00
10.00–11.30
12.00–15.00
7.30–8.00
9.00–11.00
12.30–15.00
7.30–9.00
11.00–11.30
12.00–14.00
7.30–8.00
10.00–11.30
12.00–14.00
7.30–8.00
10.00–11.30
12.00–14.00
Pietų pertrauka11.30–12.0012.00–12.3011.30–12.0011.30–12.0011.30–12.00

Socialinė pedagogė Egidija Kalčinskienė (konsultuoja 5–8 klasių mokinius).

Tel. nr.: (8 347) 55731; el. paštas: egidija.kalcinskiene@paukstelis.lt

Darbo laikas:

 PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
Priėmimo valandos7.30–11.30 7.30–11.30
12.00–13.00
7.30–11.30
12.00–13.00 
7.30–11.307.30–11.30 
Pietų pertrauka11.30–12.0011.30–12.0011.30–12.0011.30–12.0011.30–12.00

TIK ŽINODAMOS PROBLEMĄ GALIME JUMS PADĖTI!