SOCIALINIS PEDAGOGAS – vaiko užtarėjas visose kritinėse situacijose, tarpininkas tarp vaiko, šeimos ir kitų specialistų, siekiant spręsti iškilusias problemas.

Socialinio pedagogo darbo kryptys:

darbas su mokymosi, lankomumo ir elgesio problemų turinčiais mokiniais;
prevencinės veiklos organizavimas bendruomenėje;
projektų įgyvendinimas;
socialinio-edukacinio tėvų švietimo organizavimas;
profesinio konsultavimo organizavimas;
mokinių nemokamo pravažiavimo, nemokamo maitinimo organizavimas.

Socialinės pedagogės darbo grafikas

Nuotolinis darbas — laikas, skirtas kitų specialistų konsultavimui, profesiniam tobulėjimui, socialinei partnerystei, informacijos rinkimui ir sisteminimui, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas už švietimo įstaigos ribų.