______________________________________________________________________________________________________________________________
Vasario 9 d. 6, 7 ir 8 klasių mokiniai vyko į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą. Floristikos mokytoja pristatė mokinių ir mokytojų parodinius darbus, taip pat trumpai papasakojo apie gaminamus įvairioms progoms floristinius aksesuarus. Kiekvienas mokinys galėjo išbandyti floristo profesiją gaminant floristinę apyrankę. Vėliau mokiniai buvo supažindinti su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro ruošiamų profesijų sritimis, mokymo programomis, galimybėmis, atliekamomis paslaugomis. Mokiniai džiaugėsi pasigaminę apyrankes ir trumpai susipažinę su įvairių profesijų darbu.

______________________________________________________________________________________________________________________________
Gruodžio 1 d. 8 klasių mokiniai turėjo susitikimą su PRC programos „Erasmus” 2023 m. mobilumo projekto virtuvės šefais iš Turkijos. Mokiniai mokėsi gaminti nealkoholinius kokteilius, gamino picas pagal šefo rekomendacijas, taip pat turėjo galimybę su svečiais pabendrauti. Visi drauge ne tik mokėsi gaminti, bet ir skanavo savos gamybos picas ir kokteilius.

______________________________________________________________________________________________________________________________
Spalio 27 dieną 8a ir 8b klasių mokiniai dalyvavo karjeros mugėje „ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK“. Mugės metu mokiniai susitiko su profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų, neformaliojo švietimo atstovais, galėjo individualiai konsultuotis apie savo pasirinkimus, dalyvauti praktinių veiklų išbandymuose.

_____________________________________________________________________________________
Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Plačiau…
_____________________________________________________________________________________

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.
Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, už ugdymą karjerai mokykloje atsakingi specialistai bei tėvai.

Pagrindiniai uždaviniai:

  • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
  • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  • Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
  • Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
  • Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją.
  • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Daugiau informacijos ir įdomios medžiagos ugdymo karjerai tema – internetinėje svetainėje www.mukis.lt.

Pagrindinės ugdymo  karjerai paslaugų veiklos progimnazijoje:
– Ugdymas karjerai (integruotos pamokos, tiksliniai užsiėmimai, seminarai, edukaciniai renginiai, ekskursijos, praktikos savaitė „Mokomės kitaip ir kitur“, edukacinė stovykla ir kt.).
– Karjeros konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos).
– Karjeros informavimas (tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais (tėvais, buvusiais mokiniais ir kt.), išvykos į darbo biržą, gimnazijas, profesines mokyklas, universitetus ir kt.).

Kokias mokinių karjeros kompetencijas siekiama ugdyti?

Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimo:
– pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai.

Karjeros galimybių pažinimo: 
– pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;
– pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą.

 Karjeros planavimo:
– kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;
– karjeros tikslų planavimui ir realizavimui pasitelkti asmeninę viziją ir (ar) karjeros planą.

Kaip pasirinkti karjeros kelią?
Galvojant apie asmeninę karjerą kyla daug klausimų. Kodėl man, dar besimokant mokykloje, jau reikia galvoti apie asmeninės karjeros planavimą? Kas yra karjera? Kaip ji gali būti planuojama? Su kokiomis profesinėmis dilemomis susiduriama, pasirenkant, ką veikti baigus mokyklą? Kas lemia mano asmeninius pasirinkimus, kokią įtaką mano pasirinkimams daro rinkos „mados“, draugai, tėvai ar visuomenė? Kas man padėtų priimti tinkamą karjeros pasirinkimo sprendimą?

Efektyvus karjeros planavimas – tai procesas, leidžiantis jaunam žmogui priimti realius bei apgalvotus sprendimus dėl savo karjeros ir valdyti pokyčius ateityje.

Savęs pažinimas

Savęs pažinimas padeda: suvokti savo „realųjį aš“ (koks aš esu esamuoju laiku) ir eiti link „idealaus aš“ (kokiu noriu būti).
Savęs pažinimas – tai atsakymas į klausimus:
– Koks aš esu? Gyvenimo stilius, charakteris, temperamentas ir t.t.;
– Ko aš noriu? Noras, motyvacija, poreikiai, valia ir t.t.;
– Ką aš galiu? Patirtis, gabumai, sugebėjimai ir t.t.

Kaip geriau pažinti save?
– stebėti save ir aplinką,
– pasiteirauti draugų, mokytojų, kaip jie jus vertina,
– iš naujo įvertinti pasirinktą kelią, profesiją, veiklos kryptį, bei darbą, kurį norėtum dirbti konsultuotis su karjeros specialistu,
– atlikti įvairius testus,
– skaityti leidinius ir naršyti internete,
– domėtis ir būti atviram.

Profesijos pasirinkimas
Savęs pažinimas + profesijų pasaulio pažinimas + karjeros galimybių įvertinimas  =  tinkamiausias profesijos pasirinkimas 

NORIU GALIU REIKIA

N norai, troškimai, interesai, polinkiai
G gebėjimai, sveikata, mokymosi rezultatai
R šalies ekonominiai poreikiai, visuomeninis naudingumas, profesijos perspektyvos

(Informacija pateikiama remiantis Švietimo mainų parodos fondo paruošta metodine medžiaga)

Progimnazijoje karjeros klausimais (savęs pažinimo, mokymosi galimybių ir t.t.) galima kreiptis į:
Loreta Pabrinkienė, karjeros specialistė  (45 kab.),
5–8 klasių auklėtojus.

 Naudingos nuorodos mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams:

  • Knygų sąrašas tėvams „Mukis“(Mokinių ugdymo karjerai informavimo svetainė) puslapyje http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas_125.html
  • „Mano vaikas renkasi karjeros kelią“ , metai: 2012
  • „Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“, metai: 2011
  • „Mano vaikas renkasi karjeros kelią“, metai: 2008

Duomenų bazės internete:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija – www.lamabpo.lt
Profesijos vadovas internete – www.euroguidance.lt
Viskas apie studijas užsienyje – www.balticstudent.lt

Darbo pasaulis:  Lietuvos užimtumo tarnyba – https://uzt.lt/
Jaunimo darbo svetainė https://uzt.lt/jaunimui

Universitetai
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – http://www.lka.lt
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas – http://www.ism.lt
Kauno technologijos universitetas – http://www.ktu.lt
Klaipėdos universitetas – http://www.ku.lt
LCC tarptautinis universitetas – http://www.lcc.lt
Lietuvos sporto universitetas – https://vb.lsu.lt
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – http://lmta.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – http://www.kmu.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija – http://www.lva.lt
Lietuvos žemės ūkio akademija – https://zua.vdu.lt/
Mykolo Romerio universitetas – http://www.mruni.eu
Šiaulių akademija – https://www.sa.vu.lt/
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija – http://www.tks.lt
Vilniaus dailės akademija – http://www.vda.lt
Vilniaus Gedimino technikos universitetas – http://www.vgtu.lt
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija – http://www.seminarija.lt
Vilniaus universitetas – http://www.vu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas – http://www.vdu.lt

Kolegijos
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – http://www.kmaik.lt
Kauno technikos kolegija – http://www.ktk.lt
Vilniaus kooperacijos kolegija – http://www.vkk.lt ir kt.