Visos dienos mokykla (toliau VDM) – ugdymosi procesas, kurio metu tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvų pareigų turėtojams (tėvams, globėjams, rūpintojams), užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus.

VDM grupių veikla organizuojama remiantis Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1/218 patvirtintu Visos dienos mokyklos tvarkos aprašu.

VDM grupės steigiamos vieneriems mokslo metams pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus.

Prašymas lankyti visos dienos mokyklos grupę
Prašymas išbraukti iš visos dienos mokyklos grupės

VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę, veiklą pradedant po pamokų.

Tėvų prašymų pagrindu progimnazijoje iš viso suformuotos 4 VDM grupės: 

1 grupė, VDM auklėtoja A. Kabečiūtė, 1b, 1c klasių mokiniai, vieta – 27 kab.;
2 grupė, VDM auklėtoja V. Ūsonienė, 1a, 2c klasių mokiniai, vieta – 26 kab.;
3 grupė, VDM auklėtoja G. Masandavičienė, 2a, 2b klasių mokiniai, vieta – 39 kab.;
4 grupė, VDM auklėtoja H. Vaškelienė, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c klasių mokiniai, vieta – 35 kab.;

VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.