Muziejus įsteigtas 1989 m. sausio 16 d.

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos (anksčiau – buvusios Kėdainių gimnazijos, Kėdainių 1-osios vidurinės mokyklos, Kėdainių Juozo Paukštelio vidurinės mokyklos, Kėdainių Juozo Paukštelio gimnazijos, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos) istorija – viena seniausių mieste.

Rašytojo, pedagogo Juozo Paukštelio, gyvenusio ir kūrusio Kėdainiuose daugiau kaip 50 metų, veikla įprasminta, suteikiant mokyklai Juozo Paukštelio vardą (1981 m.). Šis vardas mokyklos bendruomenę įpareigoja išsaugoti ir turtinti literatūrines tradicijas, puoselėti Juozo Paukštelio, pedagogo ir kūrėjo, idealus, ugdyti domėjimąsi savo krašto kultūra ir istorija. 

Ekspozicijos skyriai: 

 • Ptašinskų-Paukštelių giminės genealoginis medis;
 • Juozo Paukštelio vaikystė, mokslo metai (Linkuva, Šiaulių gimnazija);
 • Juozas Paukštelis – Vytauto Didžiojo universiteto studentas;
 • Juozas Paukštelis – Kėdainių gimnazijos mokytojas (1926–1946 m.);
 • Juozas Paukštelis – liaudies rašytojas. 

Stenduose eksponuojama: 

Ptašinskų-Paukštelių giminės genealoginis medis, rašytojo tėviškės, tėvų, mokslo metų nuotraukos, pažymėjimai, rankraščiai, knygos su rašytojo autografais.

Kitai muziejaus daliai tinka rašytojo žodžiai  „Čia – mūsų namai“. Stenduose eksponuojamos nuotraukos, kuriose – mokyklos literatūrinis gyvenimas: susitikimai su įžymiais žmonėmis, menininkais; popietės, skirtos rašytojo gimimo metinėms paminėti; mokykloje organizuojamo jaunųjų prozininkų konkurso akimirkos; mokinių kūrybiniai darbai; mokyklos laikraščio „Laiptai“ numeriai ir kt.

Mokyklos jaunųjų muziejininkų veiklos tikslas ir uždaviniai:

 • susipažinti su muziejuje sukaupta kraštotyrine medžiaga;
 • bendradarbiauti su Kėdainių krašto muziejumi;
 • rinkti, klasifikuoti ir saugoti kraštotyrinę medžiagą, naudoti ją per pamokas, popamokinėje veikloje;
 • plėsti mokinių žinias apie gimtųjų Kėdainių žymius žmones;
 • vykdyti edukacinę veiklą;
 • įtraukti mokinius į kraštotyrinę veiklą;
 • brandinti tiriamojo darbo ir projektinės veiklos įgūdžius;
 • skatinti mokinius domėtis muziejininkyste.