Mokyklos veiklos sritis – švietimas.


Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • muziejų veikla, kodas 91.02;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20.