Europos Sąjungos struktūrinių fondų / Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Susitikimai su rašytojais
2023 m. vasario 10 d.  pradinių klasių mokiniai dalyvavo susitikimuose-edukacijose  su iliustruotoja Greta Alice bei rašytoja ir iliustruotoja Kotryna Zyle. Šie susitikimai finansuoti projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis. Autorė K. Zylė kvietė vaikus pažinti save ir kitus, sužinoti faktų apie mitines būtybes, lietuvišką tautosaką ir papročius, atskleisti kūrybinę knygų kūrėjos virtuvę, kvietė vaikus į pokalbį, kiekvienai amžiaus grupei artimiausiu būdu. Edukacijos metu knygų iliustruotoja bei komiksų kūrėja Greta Alice vaikams trumpai papasakojo apie komiksų atsiradimo istoriją, pagrindinius komiksų kūrimo principus, veikėjų dizaino subtilybes, atskleidė keletą paslapčių, kaip net patį rimčiausią nutikimą paversti juokinga istorija, gyvai iliustruodama pristatė skirtingus komiksų stilius bei pakvietė pasitelkti burtus ir visiems kartu sukurti… netikėtą veikėją! Literatūros pažinimo programos „Vaikų žemė“ kūrėjai  teigė, kad skaitymas – tai ne senamadiška veikla, ar nuobodulys, tai tikrų tikriausio nuotykio pradžia!

Lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijos 4–ų klasių mokiniams
Šios konsultacijos – viena iš projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų. 4 klasių mokiniams skiriama po 2 savaitines valandas vienai klasei skaitymo ir rašysenos bei matematinių gebėjimų gerinimui. Viena savaitinė pamoka skiriama lietuvių kalbos skaitymo ir rašysenos gebėjimų gerinimui, kita – matematikos gebėjimų gerinimui. Veikla pradėta įgyvendinti 2022 m. rugsėjo 1 d. Ketvirtose klasėse lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijose dalyvauja 100 proc. mokinių. Paskirtis: 1) likviduoti nuotolinio ugdymo(si) mokymosi spragas; 2) skatinti individualią mokinių asmeninę pažangą; 3) daugiau dėmesio skirti aukštesnių gebėjimų ugdymui; 4) padėti mokiniams pasiruošti eNMPP. Siekiant gerinti mokinių pažangą konsultacijų metu taikomos veiksmingos strategijos (tokios, kaip grįžtamojo ryšio mokiniams teikimas, individualizuotas mokymas, metakognityviniai įgūdžiai, mokinių grupavimas pagal pasiekimus). Konsultacijų metu aktyviai naudojamasi Kokybės krepšelio lėšomis įsigytomis išmaniosiomis lentomis, mokymosi priemonėmis, palengvinančiomis ugdymo procesą. Pastebime, kad didėja mokinių mokymosi motyvacija. Mokiniai atranda naujesnių uždavinių sprendimo būdų, gerėja teksto suvokimas. Tobulėja mokinių bendradarbiavimo įgūdžiai (stipresnieji padeda silpnesniems).

Tėvų švietimas
Norėdami, kad mažieji pamiltų knygas, pavyzdį turi rodyti tėvai. Paskatinti vaikus skaityti galima tik tuomet, kai pačių suaugusiųjų gyvenimą lydi knyga. Todėl 2022 m. rudenį pradinių klasių tėvų bendruomenės diskutavo apie tai, kaip gerinti vaikų skaitymo gebėjimus. Tėvai dažnai susiduria su galvosūkiu – kaip priversti savo atžalas skaityti. Priversti skaityti nesudominus vaiko knyga yra neįmanoma. Rodomas pavyzdys ir užkrečia geriausiai: sudomina, ugdo mažųjų meilę literatūrai. Tėvų susirinkimų metu pradinio ugdymo mokytojai ne tik teikė rekomendacijas, bet pakvietė padovanoti klasės bibliotekėlei jau perskaitytą knygelę bei dalyvauti iniciatyvoje „Rudens-žiemos vakarai su knyga“. „Meilė knygoms – viena gražiausių dovanų, kurias galite padovanoti savo vaikams.“
Rekomendacijos kaip ugdyti sąmoningą skaitytoją

Sąmoningo skaitymo pratybos
Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. 3 kartus per savaitę vyksta sąmoningo skaitymo pratybos. Jas veda švietimo pagalbos specialistai. Suformuotos trys 1–3, 4–5, 6–8 klasių mokinių grupės. Ši veikla skirta mokiniams-švietimo pagalbos gavėjams. Jos metu mokiniai dalį pamokos laiko kartu skaito spalvomis suskirstytą tekstą ir aiškinasi nežinomų žodžių reikšmę. Vėliau atlieka individualias užduotis: atkuria sakinius iš skaityto teksto bei atlieka panašias žaidybines užduotis skaitmeninių priemonių platformoje „Wordwall“. Skaitydami neilgus tekstus mokiniai praplečia akiratį apie supantį pasaulį, tradicijas, papročius, istorinius faktus. Tobulėja ne tik mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžiai, bet ir dėmesingumas, gebėjimas dirbti kartu. Sąmoningo skaitymo pratybų metu naudojamasi ne tik turima vaikų literatūra, vadovėliais, bet Kokybės krepšelio lėšomis įsigytomis išmaniosiomis lentomis, mokymosi priemonėmis, palengvinančiomis ugdymo procesą. Intensyvesnis švietimo pagalbos teikimas padeda mokiniams siekti asmeninės pažangos.

Skaitymo pratybos 1–4 klasėse
Skaitymas–procesas, kurio metu skaitome ir suvokiame raštu ar kitais simboliais pateiktą informaciją. Skaitymas turi pažintinę, emocinę, komunikacinę ir orientacinę paskirtį, gali būti mokymosi, pažinimo, atsipalaidavimo bei laisvalaikio praleidimo būdas. Skaitymo pratybos – viena iš Kokybės krepšelio veiklų. 1–4 klasių mokiniams skiriama 1 savaitinė valanda vienai klasei. 2021–2022 m. m. – 6 grupės, 2022–2023 m. I pusmetis – 12 grupių, 2022–2023 m. m. II pusmetis – 10 grupių. Skaitymo pratybų metu naudojamasi ne tik turima vaikų literatūra, vadovėliais, bet Kokybės krepšelio lėšomis įsigytomis mokymosi priemonėmis, palengvinančiomis ugdymo procesą bei mobiliosiose bibliotekėlėse esančia literatūra. Skaitymo sunkumų patiriantiems mokiniams skaitymo pratybos suteikia galimybę atsikleisti jų individualumui. Jie drąsiau skaito, neišsigąsta nesėkmių. Taip gilėja ne tik skaitymo įgūdžiai, bet ir pasitikėjimas savimi, stiprėja motyvacija. Skaitymo pratybos vyksta ne tik klasėse, bet ir netradicinėse erdvėse. Poilsio erdvė, neseniai mus pakvietusi  skaitykla, kitos jaukios mokyklos vietos leidžia susikaupti ir pasinerti į knygų pasaulį. Maži pasiekimai tiesia kelius į didesnę sėkmę.

Pradinio ugdymo II pusmečio skaitymo pratybų tvarkaraštis

2022–2023 mokslo metai progimnazijos pedagogų bendruomenę įsuko į darbų sūkurį. Nuo 2022 m. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“. Įsisavindama projekto lėšas progimnazija siekia gerinti mokinių skaitymo ir matematikos pasiekimus.
Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/kedainiu-juozo-paukstelio-progimnazijoje-demesys-mokiniu-skaitymo-ir-matematikos-gebejimams/