Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija dalyvauja NŠA organizuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Įgyvendindami projekto keliamus tikslus progimnazijos pedagogai organizavo Lietuvos bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos kūrybinių darbų konkursą „Skaičių pasaulyje“. Konkurso tikslas – sukurti sąlygas įvairios motyvacijos mokinių gabumams ir kūrybiškumui atsiskleisti; ugdyti 5–8 klasių mokinių pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijas skatinant taikyti lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos žinias praktiškai. Mokiniai buvo kviečiami kurti trumpus siužetinius tekstus-žodinius uždavinius, juos spręsti, tinkamai kelti uždavinio klausimus, tinkamai pateikti sprendinius, informatyviai ir originaliai iliustruoti. Konkurse dalyvavo mokiniai iš Klaipėdos, Kelmės, Kauno ir Kėdainių ugdymo įstaigų. Džiaugiamės konkurso dalyvių kūrybiškumu.
Pasigrožėkime konkurso dalyvių darbais.